องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
logo

ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ที่อยู่ : 035-200-655